Průběžné informace v oblasti lékárenství

Upozornění provozovatelům lékáren – nelegální vývoz léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje provozovatele lékáren na povinnosti vyplývající ze zákona o léčivech.  

 

Změna sídla OKL Hradec Králové

SÚKL upozorňuje na změnu sídla OKL Hradec Králové  

 

Změna údajů v doplňku názvu léčivého přípravku

SÚKL informuje o změně údajů uváděných v doplňku názvu léčivého přípravku. Od 1. 7. 2016 nebude v doplňku názvu uvedena cesta podání daného léčivého přípravku.  

 

Upozornění na změnu adresy OKL Plzeň

SÚKL upozorňuje na změnu adresy regionálního pracoviště OKL Plzeň od 1. 4. 2016.  

 

Upozornění provozovatelům ve věci výdeje nebo prodeje léčivých přípravků prostřednictvím lékárenských prodejních automatů.

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje provozovatele lékáren a prodejce vyhrazených léčivých přípravků v souvislosti s nabídkou na pořizování lékárenských prodejních automatů na povinnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a jeho prováděcích předpisů.  

 

Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek - aktuální informace

SÚKL informuje o zprovoznění aplikace pro zasílání hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek.  

 

Upozornění pro provozovatele lékáren k hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek

Informace k hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek v souvislosti s předběžným opatřením, na základě kterého SÚKL musel zastavit používání některých aplikací.  

 

Informace SÚKL o LEK13 - hlášení výdejů léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení zasílání dat prostřednictvím LEK13  

 

Informace o pozastavení výkonu oprávnění v rozsahu přípravy sterilních léčivých přípravků s protimikrobní přísadou

SÚKL informuje o pozastavení výkonu oprávnění vyplývajících z rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb lékárenské péče v rozsahu přípravy sterilních léčivých přípravků s protimikrobní přísadou.  

 

Upozornění na dopady rozsudku Evropského soudního dvora

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje upozornění k problematice rozsudku Evropského soudního dvora.    

 

Změna omezení výdeje přípravku PANADOL PLUS GRIP v lékárnách

SÚKL informuje o změně omezení výdeje u léčivého přípravku PANADOL PLUS GRIP v lékárnách.  

 

Změna výdeje léčivých přípravků POSTINOR-2 a ESCAPELLE v lékárnách

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně výdeje u léčivých přípravků POSTINOR-2 a ESCAPELLE v lékárnách.  

 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění – poskytování slev a bonusů

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje stanovisko k problematice poskytování slev a bonusů a odpovědi na nejčastější dotazy.  

 

Upozornění SÚKL - pozastavení rozsahu oprávnění k provozu lékárny

SÚKL upozorňuje na vydání rozhodnutí o pozastavení oprávnění k provozu lékárny Phyteneo Medical s.r.o., na adrese Malý Bor 90, 34101 Malý Bor, v rozsahu zacházení a příprava léčivých přípravků z léčivých látek PERMETRIN a LIDOKAIN.  

 

Upozornění pro lékárny na povinnosti v oblasti zacházení s prekursory drog

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje provozovatele lékáren na povinnosti dané zákonem o prekursorech drog.