Přehledy a databáze

Seznam lékáren zajišťujících zásilkový výdej

Ústav je povinen zveřejnit na internetu seznam osob (lékáren), které nabízejí léčivé přípravky veřejnosti na dálku prostřednictvím zásilkového výdeje a podaly Ústavu oznámení o zahájení této činnosti, včetně adres jejich internetových nabídek.