Pokyny a formuláře

Pokyny pro lékárny

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Doplňuje
LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních NE 15.04.2016    
LEK-16 verze 3 Zásady zásilkového výdeje léčivých přípravků v lékárnách NE 20.06.2016 LEK-16 verze 2  
LEK-15 verze 3 Medicinální vzduch pro použití s rozvody medicinálních plynů NE 01.02.2018 LEK-15 verze 2  
LEK-14 verze 3 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů NE 01.02.2018 LEK-14 verze 2  
LEK-13 verze 6 Hlášení o vydaných léčivých přípravcích NE 1.12.2018 LEK-13 verze 5  
LEK-12 verze 1 Podmínky pro klinická hodnocení léčivých přípravků v lékárnách NE 01.01.2018 LEK-12  
LEK-9 verze 3 Zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních   NE  10.05.2019  LEK-9 verze 2   
LEK-5 verze 8 Doporučené doby použitelnosti léčivých přípravků připravovaných v lékárně NE 01.12.2017 LEK-5 verze 7  

Formuláře

Formulář Název
Žádost Žádost o zřízení účtu a přidělění přihlašovacích údajů
Žádost pro lékárny Žádost o vydání závazného stanoviska k technickému a věcnému vybavení lékárny
Příloha k žádosti pro lékárny Příloha - specifikace k žádosti o vydání závazného stanoviska k technickému a věcnému vybavení lékárny
Žádost pro výdejny zdravotnických prostředků

Žádost o vydání závazného stanoviska k technickému a věcnému vybavení výdejny zdravotnických prostředků  

Žádost pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků Žádost o vydání certifikátu správné praxe prodejce vyhrazených léčivých přípravků
Hlášení zásilkového výdeje Oznámení o zahájení/přerušení/ukončení zásilkového výdeje
Formulář - Hlášení lékárny, prodejce vyhrazených léčiva pracoviště ZZ Zahájení/ukončení provozu lékárny, prodeje vyhrazených léčiv nebo specializovaného pracoviště zdravotnického zařízení