Platí nadále povinnost lékárny provádět u léčivých a pomocných látek zkoušky totožnosti?

Vyhláška č. 84/2008 Sb. ukládá lékárnám povinnost provádět před použitím léčivých a  pomocných látek u každého balení organoleptickou zkoušku (§ 9 odst. 6 vyhlášky), která nahradila dřívější povinnost fyzikálně-chemické kontroly totožnosti. U léčivých a pomocných látek vyrobených před účinností vyhlášky (do 11.3.2008) však povinnost provádět fyzikálně-chemické zkoušky nadále platí (viz přechodná ustanovení). Datem výroby se rozumí datum plnění, pokud není na balení uvedeno, považuje se za ně datum vystavení dokladu o jakosti léčivé nebo pomocné látky (atestu).   

Reagenční aparát pro fyzikálně-chemické zkoušky je nutné mít pouze v rozsahu skutečně prováděných zkoušek - tedy jen pro ty léčivé a pomocné látky, které se pro přípravu v dané lékárně používají a které byly vyrobeny před účinností vyhlášky č. 84/2008 Sb.