Ověření správnosti nastavení loga pro zásilkový výdej léčivých přípravků

SÚKL informuje o správném technickém nastavení nového loga pro zásilkový výdej léčivých přípravků.  

Lékárny, které podepsaly Smlouvu o poskytnutí podlicence užívat Logo lékáren (Online Pharmacies) v rámci zásilkového výdeje léčivých přípravků, spolu se smlouvou obdržely také CD, na kterém byl  uložen odkaz na předmětné logo a technický návod na jeho vložení na internetové stránky lékárny.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nové postupy a pro odstranění všech pochybností, Ústav doporučuje provést test funkčnosti Loga lékáren.

Po kliknutí na logo umístěné na stránkách lékárny má být návštěvník přesměrován na web SÚKL, kde se zobrazí karta dané lékárny a informace, zda lékárna je či není ověřena, resp. zda může zajišťovat zásilkový výdej.

Pokud lékárna na své webové stránky vložila logo a správný internetový link, zobrazí se po kliknutí na logo (za předpokladu, že má lékárna schválený zásilkový výdej) následující:

Ov____en___l__k__rna_na_web.jpg

SÚKL tímto žádá všechny dotčené lékárny o kontrolu funkčnosti linku na stránkách a ověření správné funkčnosti, viz obrázek výše.

Pokud se po kliknutí na logo zobrazí jakákoli jiná stránka (nebo např. „karta lékárny“ v databázi lékáren SÚKL, ale bez textu „Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné“), není internetový link nastaven správně. V takovém případě je třeba ověřit zda byl vložen správný link, který byl součástí návodu na CD, jenž lékárny obdržely.

SÚKL zároveň upozorňuje, že původní bannery, resp. linky, které byly používány před 1. 7. 2015, již nejsou funkční a jejich umístění na webových stránkách lékáren je irelevantní.

V případě jakýchkoli dotazů technického charakteru se, prosím, obracejte na: infit@sukl_cz

 

 

7. 8. 2015

Sekce dozoru

Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků, 24.06.2015

Společné logo označující osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku.