Otázky a odpovědi

Jak dlouho musí být uchovávána dokumentace v lékárně?

Jak vytvořit teplotní mapu pro hodnocené léčivé přípravky?

Jaké jsou nové podmínky zásilkového výdeje léčivých přípravků?

Je možné převádět léčivé přípravky mezi lékárnami?

Je možné vracet léčivé přípravky z lékárny jinému distributorovi?

Je možno na opakovací recept předepisovat a na jejich základě vydávat všechny druhy léčivých přípravků?

Je možno používat pro předepisování léčivých přípravků lékařský předpis v elektronické podobě?

Může lékárna poskytovat pacientům reklamní vzorky léčivých přípravků?

Může lékař nakupovat vakcíny přímo od výrobce nebo distributora?

Platí nadále povinnost lékárny provádět u léčivých a pomocných látek zkoušky totožnosti?