Může si lékař u léčivých přípravků, které aplikuje pacientům přímo v ordinaci (např. očkování nebo aplikace nitroděložních tělísek) účtovat k jejich ceně obchodní přirážku a v jaké výši?

V případě, že lékař v rámci zdravotního výkonu aplikuje léčivý přípravek, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, může jej pacientovi poskytnout, ale účtovat jej může pouze za cenu, za kterou jej odebral z lékárny nebo od distributora (očkovací látky). Lékař není osobou oprávněnou k výdeji ani osobou vykonávající obchod, nesmí si proto na rozdíl od lékárny účtovat žádnou obchodní přirážku.