Může lékárna poskytovat pacientům reklamní vzorky léčivých přípravků?

Novelou zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů došlo ke změně v podmínkách poskytování reklamních vzorků. Vzorky humánních léčivých přípravků mohou být poskytnuty pouze výjimečně osobám oprávněným je předepisovat, a to v omezeném počtu nejvýše pro jeden kalendářní rok, každý vzorek musí odpovídat nejmenšímu balení přípravku uvedenému na trh a musí být označen nápisem „Neprodejný vzorek“ nebo „Bezplatný vzorek“ (§ 5b odst. 7 zákona). Příjemcem reklamního vzorku tak může být pouze lékař, nikoliv lékárna. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy jsou vzorky poskytnuty lékárně na základě smlouvy uzavřené před 26.1.2006, a to nejdéle po dobu 3 let, tj. do 25.1.2009.