Může lékař nakupovat vakcíny přímo od výrobce nebo distributora?

Zákon o léčivech (§ 77 odst. 1 písm. c) bod 13.) umožňuje distributorovi léčivých přípravků nebo výrobci, jde-li o jím vyráběné přípravky, dodávat imunologické přípravky za účelem očkování přímo lékařům. Z výše uvedeného vyplývá, že si pacient v případě očkování  nemusí předem vyzvednout vakcínu předepsanou na recept v lékárně, ale může mu být podána přímo u lékaře. Tato možnost se týká všech očkovacích látek určených k aktivní imunizaci - zařazeny jsou pod ATC kód J07. Za očkovací látky se nepovažují léčivé přípravky určené k pasivní imunizaci - difterický antitoxin, lidské imunoglobuliny ani přípravky  používané k ověření stavu imunity (např. tuberkulin).