Lze vydat léčivý přípravek s obsahem návykové látky na elektronický recept?

Podle § 13 odst. 1 zákona o návykových látkách mohou být léčivé přípravky obsahující omamné a psychotropní látky uvedené v příloze č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek, vydány pouze na základě receptů nebo žádanek označených modrým pruhem. Jedinou výjimku zatím představují připravované léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití, které lze podle § 80 odst. 1 zákona o léčivech předepsat a vydat výhradně formou elektronického receptu s omezením.

Ostatní léčivé přípravky s obsahem návykových látek uvedených v přílohách  č. 2, 6 a 7 nařízení vlády o seznamech návykových látek, které se předepisují a vydávají na běžné tiskopisy receptů, lze  předepsat a vydat rovněž na elektronický recept.