LEK-13 verze 5 Doplněk 1

Hlášení o vydaných léčivých přípravcích.  

Tento doplněk upřesňuje pokyn LEK-13 verze 5 s účinností od 15. 6. 2016.

 

Doplněk je vydán v souvislosti s obnovením provozu systému hlášení o vydaných léčivých přípravcích podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, jehož činnost byla na základě předběžného opatření Městského soudu v Praze od 17. 12. 2015 pozastavena.  

SÚKL od 13. 6. 2016 zprovoznil nové technické řešení LEK-13 v2.20b.

Nedochází k žádné změně formátu datové struktury hlášení. Rozsah poskytovaných údajů o vydaných léčivých přípravcích je tak identický s předchozí verzí pokynu. Úprava pokynu je provedena z důvodu aktualizace technických parametrů spojených s migrací zpracování hlášení na novou technologickou platformu. Již přidělené přihlašovací údaje zůstávají nadále v platnosti.

Provozovatelé lékáren jsou povinni zpětně nahlásit údaje o vydaných léčivých přípravcích za  období od 17. 12. 2015 do 13. 6. 2016, případně dosud neodeslaná hlášení z předchozího období, a to nejpozději do 31. 8. 2016.

Pro přístup k systému hlášení o vydaných léčivých přípravcích podle pokynu LEK-13 je potřeba zajistit následující kroky:

  • zajištění technického vybavení, tzv. “router” (platí pouze pro nepřipojené lékárny),
  • přidělení přihlašovacích údajů (platí pouze pro nepřipojené lékárny),
  • instalaci aktualizované verze lékárenského informačního systému (SW).

Za účelem revize aktuálnosti lékárenského informačního systému je nutné kontaktovat dodavatele SW pro bližší informace a provedení nezbytných úprav v jeho nastavení. Výrobci lékárenských informačních systémů jsou se změnou technického řešení LEK-13 verze 5 Doplněk 1 seznámeni.

Podrobnosti týkající se technického vybavení a přidělení přístupových údajů jsou uvedeny v níže přiložených postupech:

http://www.sukl.cz/lekarny/postup-pri-zrizeni-uctu-lekarny-a-prideleni-prihlasovacich

Technické informace

1. Datové rozhraní

Popis datového rozhraní LEK-13 v2.20b  je uložen v souboru „SDLP_2_20b.html” v podobě HTML dokumentace. Dokument spolu s dalšími technickými informacemi je umístěn v sekci LEK13 kontaktního centra https://kc.sukl.cz určeného pro výrobce lékárenského SW.

Rozhraní již v aktuální verzi neobsahuje funkci pro načtení hlášení uložených ve verzi 2.10 a 2.00. Hlášení založená pomocí verze 2.20 nelze načíst, ani upravit. Nelze také vkládat datumové položky pomocí lokálního času, aktuálně je akceptován pouze UTC čas.

2. Přístupové body webové služby - WSDL:

ng.sukl.cz: - 46.30.88.117

http://ng.sukl.cz:4730/LEK13_2_20b?WSDL

3. Limitace

Pro četnost hlášení jedné lékárny je stanoven maximální limit počtu zpráv v úrovni 500 zpráv za minutu.