Je možno používat pro předepisování léčivých přípravků lékařský předpis v elektronické podobě?

V současné době zatím nelze pro předepisování léčivých přípravků používat elektronický recept, jelikož nejsou splněny všechny podmínky předepsané platnými právními předpisy pro výdej léčivých přípravků na základě lékařského předpisu v elektronické podobě. Část těchto podmínek je vázána na existenci centrálního úložiště elektronických receptů, které má být dle  zákona zřízeno do 31.12.2008.