Je možno na opakovací recept předepisovat a na jejich základě vydávat všechny druhy léčivých přípravků?

Opakovaný výdej nelze použít pro léčivé přípravky obsahující návykové látky dle § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto omezení platí pro všechny léčivé přípravky s obsahem návykových látek bez ohledu na přílohu zákona, ve které je příslušná návyková látka uvedena.