Je možné převádět léčivé přípravky mezi lékárnami?

Převody registrovaných léčivých přípravků mezi lékárnami, a to i v případě, že se jedná o lékárny téhož provozovatele, jsou možné pouze v případě splnění zákonných podmínek uvedených v § 82 odst. 4 zákona o léčivech. Poskytování léčivých přípravků jiné lékárně je omezeno na léčivé přípravky připravené v dané lékárně (odebírající lékárnu musí mít připravující lékárna uvedenu ve svém rozhodnutí o registraci). Ostatní léčivé přípravky lze poskytnout jiné lékárně pouze za výjimečných okolností a v nezbytně nutném množství. Tím se rozumí pouze případy, kdy je nutný výdej registrovaného léčivého přípravku, který nemá lékárna k dispozici a není jej možno získat v potřebném čase od distributora, nebo v případě, že má lékárna nevyužitelné zásoby léčivého přípravku, který nelze vrátit distributorovi. Vždy se však musí jednat o ojedinělé a nepředpokládané případy. Pokud lékárna opakovaně nakupuje větší množství léčivých přípravků, které následně převádí jiným lékárnám, postupuje v rozporu se zákonem o léčivech a vykonává distribuční činnost, k níž není její provozovatel bez toho, že by předem získal povolení k distribuci, oprávněn.