Informace SÚKL

SÚKL reaguje na četné dotazy lékáren týkající se Číselníku VZP vydaného dne 16.6.2009.  

Dne 16.6.2009 vydala VZP Číselník, který obsahuje neaktuální informace o výši a podmínkách úhrad a maximálních cenách výrobce.

Aktuální výše a podmínky úhrady a maximální ceny výrobce jsou od 5.6.2009 uvedeny na internetových stránkách SÚKL v Aktualizaci Seznamu hrazených LP/PZLÚ.

SÚKL o uvedené skutečnosti VZP informoval. V případě dalších dotazů k Číselníku VZP se tedy, prosím, obracejte na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.

Tiskové a informační oddělení
18.6.2009