Informace pro lékárny

SÚKL zveřejňuje korespendenci s Grémiem majitelů lékáren, která se týká pokynu LEK-13.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel dotaz Grémia majitelů lékáren k pokynu LEK-13 verze 2.01, přesněji na definici položek hlášení o vydaných léčivech v pokynu. Protože se jedná o častý dotaz rozhodl se SÚKL ke zveřejnění této komunikace, která by mohla pomoci i dalším lékárnám.

SÚKL připravil i plnou verzi datového rozhraní s vysvětlením jednotlivých položek.

Sekce dozoru
16. 2. 2010