17.7.2009 Informace k Povolení k zacházení s prekurzory návykových látek

Upozornění pro provozovatele lékáren.    

Upozorňujeme provozovatele lékáren, že Žádost o vydání zvláštního povolení k zacházení s prekurzory návykových látek se podává na:

Ministerstvo zdravotnictví
Odbor Inspektorátu omamných a psychotropních látek
Palackého náměstí 4
128 01  Praha 2

 

Odbor lékárenství a distribuce
17.7.2009