Léčivé přípravky povolené dle § 11 písm. r) zákona o léčivech

V souladu s ustanovením § 11 písm. r) zákona o léčivech, SÚKL zveřejňuje seznam léčivých přípravků, jimž byla na žádost držitele rozhodnutí o registraci dočasně povolena distribuce a výdej v ČR vydáním rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR za účelem dostupnosti léčivých přípravků pro pacienty.    

Níže je uveden seznam léčivých přípravků, jimž byla na žádost držitele rozhodnutí o registraci dočasně povolena distribuce a výdej v ČR.

Dočasné opatření Ministerstva zdravotnictví se vztahuje na všechny šarže uvedených léčivých přípravků distribuovaných v ČR s dobou použitelnosti končící nejpozději uvedeného dne.

 

Oddělení závad v jakosti

14.11. 2019

Upozornění pro držitele rozhodnutí o registraci k § 11 písm. r) zákona o léčivech, 06.03.2019

SÚKL upozorňuje, že od 2.3. 2019 je účinný zákon č. 44/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, v návaznosti na požadavky Nařízení 2016/161/EU.