Změna způsobu výdeje léčivého přípravku LAGOSA obalené tablety, velikost balení 25 a 50 tablet

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku LAGOSA, tbl.obd., velikosti balení 25 a 50 tablet, SÚKL kódy 19572, 19570. Způsob výdeje velikosti balení 100 tablet zůstává nezměněn.  

U léčivého přípravku LAGOSA, tbl.obd., registrační číslo 94/409/97-C, dochází od 1. 8. 2019 k této změně způsobu výdeje:

 

z dříve: 

velikost balení 25, 50, 100 tablet – výdej pouze na lékařský předpis

 

na nyní:

velikost balení 25, 50 tablet (SÚKL kódy 19572, 19570) – výdej bez lékařského předpisu

velikost balení 100 tablet (SÚKL kód 19571) – výdej pouze na lékařský předpis

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upozorňuje, že předmětný léčivý přípravek odpovídající údajům a dokumentaci po schválení výše uvedené změny bude uváděn na trh až po 31.  7. 2019.

 

SÚKL dále upozorňuje, že velikosti balení 25 a 50 tablet tohoto léčivého přípravku odpovídající údajům a dokumentaci před schválením výše uvedené změny lze uvádět na trh, distribuovat, dodávat do oběhu, vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb pouze do 31. 7. 2019.

 

Sekce registrací

18. 7. 2019