Změna způsobu výdeje léčivého přípravku AGNUCASTON potahované tablety

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku AGNUCASTON, tbl.flm., SÚKL kód 10045, 10046, 10047, 10052 a 94806.  

U léčivého přípravku AGNUCASTON, tbl.flm., registrační číslo 94/690/97-C, dochází od 15. 8. 2018 k této změně způsobu výdeje:

 

z dříve: výdej pouze na lékařský předpis

na nyní: výdej bez lékařského předpisu

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upozorňuje, že předmětný léčivý přípravek odpovídající údajům a dokumentaci po schválení výše uvedené změny bude uváděn na trh až po 14. 8. 2018.

 

SÚKL dále upozorňuje, že velikost balení 30 potahovaných tablet odpovídající údajům a dokumentaci před schválením výše uvedené změny lze uvádět na trh, distribuovat, dodávat do oběhu, vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb pouze do 14. 8. 2018.

 

Sekce registrací

7. 8. 2018