Změna v pokynech pro vyplnění žádostí o cenu a úhradu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje žadatele o změně v pokynech pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely.  

Ústav upozorňuje, že v pokynech pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely v části 1.3.4. Cena výrobce nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely v ČR, resp. v členských státech EU doplnil tento text:

Pokud nebude pro některou ze zemí EU vyplněna cena výrobce, s ohledem na náležitosti žádosti podle ustanovení § 39f odst. 6 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších bude Ústav v těchto zemích považovat přípravky za neobchodované bez ohledu na stav checkboxu u „Obchodován“.

Změna v pokynech byla provedena dne 2. 2. 2012

 

Sekce cenové a úhradové regulace
2. 2. 2012