Změna registrace léčivého přípravku FERMALAC VAGINAL

SÚKL informuje o změně doby použitelnosti léčivého přípravku FERMALAC VAGINAL, 2000000000CFU, vag.cps.dur.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 12. 2. 2019 změnu registrace léčivého přípravku FERMALAC VAGINAL 2000000000CFU, vag.cps.dur., registrační číslo 54/902/92-S/C, SÚKL kód 10553, v rámci které došlo ke změně doby použitelnosti po otevření lahvičky:

 

Z dříve:

 

Doba použitelnosti není ovlivněna prvním otevřením lahvičky, pokud je přípravek nadále uchováván v uzavřené původní lahvičce s desikantem za stanovených podmínek uchovávání.

Na nyní:

 

Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky (s desikantem): 9 měsíců.

 

Sekce registrací

26. 3. 2019