Změna registrace léčivého přípravku CORSODYL 2 mg/ml roztok pro ústní výplach

SÚKL informuje o změně složení a doby použitelnosti léčivého přípravku CORSODYL, 2 mg/ml, gng.aqa.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 31. 5. 2019 změnu registrace léčivého přípravku CORSODYL, 2 mg/ml, gng.aqa., registrační číslo 95/561/97-C, SÚKL kód 172644, 44075, v rámci které došlo ke změně složení spočívající v nahrazení pomocné látky ethanol 95 % za pomocnou látku glycerol a ke změně doby použitelnosti léčivého přípravku.

Z dříve:

Seznam pomocných látek: ethanol 95 %, hydrogenricinomakrogol, nekrystalizující sorbitol 70 %, silice máty peprné, čištěná voda

Doba použitelnosti: 3 roky

 

Na nyní:

Seznam pomocných látek: glycerol, glyceromakrogolhydroxystearát, nekrystalizující sorbitol 70 %, silice máty peprné, čištěná voda

Doba použitelnosti:

2 roky

Po prvním otevření: 6 měsíců.

 

Sekce registrací

11. 6. 2019