Zasílání stanovisek etických komisí ke klinickým hodnocením

Žádáme všechny etické komise ustavené při zdravotnických zařízeních, aby zasílaly svá stanoviska ke klinickým hodnocením pouze v elektronické podobě na e-mailovou adresu: eticka.komise@sukl.cz  

Při zaslání na uvedenou e-mailovou adresu již tedy není nutné zasílat duplicitně v tištěné podobě na adresu SÚKL.

 

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

23.3.2018