Vydání pokynu CAU-09 týkajícího se postupů Ústavu a doporučení účastníkům řízení po vydání hodnotící zprávy v individuálních správních řízeních

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o vydání nového pokynu CAU-09 Procesní kroky Ústavu a účastníků řízení v individuálních správních řízení o úhradě LP/PZLÚ po vydání hodnotící zprávy a pravidla přerušování těchto řízení.  

Pokyn CAU-09, platný od 1.9.2020, má doporučující charakter a týká se individuálních správních řízeních o úhradě LP/PZLÚ ve fázi po vydání hodnotící zprávy.

Účelem a obsahem tohoto pokynu je především:

  • zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti procesních kroků Ústavu
  • sjednocení postupů účastníků řízení na základě doporučujících pokynů k jednotlivým scénářům vývoje správního řízení, které mohou po vydání hodnotící zprávy nastat
  • zveřejnění pravidel pro přerušování individuálních správních řízeních o úhradě LP/PZLÚ

Pokyn je dostupný na http://www.sukl.cz/leciva/cau-09-verze-0.

 

 

Sekce cenové a úhradové regulace

1.9.2020