Vydání anglické verze pokynu CAU-08 týkajícího se požadavků na strukturu dokumentace pro ceny a úhrady LP/PZLÚ

SÚKL informuje o vydání anglické verze pokynu CAU-08: Požadavky na strukturu odborných důkazů, které se předkládají spolu se žádostí o stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ, včetně přílohy 1: Strukturované podání.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává k české verzi pokynu CAU-08 a Příloze 1 také verzi v anglickém jazyce tak, aby byla zajištěna jednotnost názvů kapitol v případech, kdy žadatel preferuje předložení odborné dokumentace k žádosti o stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ v angličtině.

 

Česká verze je dostupná v kapitole Úvod / Léčiva / Ceny a úhrady léčiv / Podklady ke správním řízením / Pokyny pro vyplnění žádosti:

http://www.sukl.cz/leciva/cau-08-verze-0

  • Požadavky na strukturu odborných důkazů, které se předkládají spolu se žádostí o stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ
  • Strukturované podání

 

Anglická verze je dostupná po změně jazyka internetových stránek kliknutím na britskou vlajku ve výše uvedené kapitole nebo pod následujícím odkazem.

http://www.sukl.eu/medicines/cau-08-version-0

  • Requirements on structure of technical documentation that is to be submitted together with applications for reimbursement of medicinal products and foods for special medical use
  • Submission template

 

Sekce cenové a úhradové regulace

2.4.2020