VHP procedury – znovu zapojení do procedur

SÚKL bude od 20. 4. 2020 znovu přijímat účast ve VHP procedurách.  

Zadavatelé mohou předkládat jak žádosti o VHP, tak i VHP-plus, kdy v tabulce níže uvádíme současnou situaci etických komisí:

Etické komise pro multicentrická klinická hodnocení

účast VHP

VHP plus

VHP plus REF

IKEM + TN, Praha 4

ne

 ne

 ne

Krajská nemocnice Liberec

ano

ano

ne

FN Olomouc

ne

 ne

ne 

FN Ostrava, Poruba

ano

ano

ano

FN Motol, Praha 5

ano

ano

ano

FN u sv. Anny, Brno

ano

ano

ano

VFN, Praha 2

ne

 ne

ne 

FNKV, Praha 10

ano

ano

ano

Vítkovická nemocnice, Ostrava

ano

ano

ne

FN Brno, Bohunice

ne

 ne

ne 

FN Hradec Králové

ano

ano

ano

 

Možnost zapojení etických komisí budeme průběžně aktualizovat.

 

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

Dne 16. dubna 2020