Uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku TYPHIM VI INJ SOL ISP 1X0,5ML, do oběhu

SÚKL informuje o umožnění uvedení do oběhu cizojazyčné šarže léčivého přípravku TYPHIM VI INJ SOL ISP 1X0,5ML, registrační číslo 59/109/01-C, SÚKL kód: 0085170, číslo šarže R2A244M, v obalu, jehož údaje uvedené na obalu jsou ve francouzském/španělském/anglickém jazyce.    

V zájmu okamžitého řešení nedostatku léčivého přípravku Typhim Vi na trhu, umožňuje SÚKL zajistit dodávky tohoto léčivého přípravku dovozem cizojazyčné šarže v původním balení. Pacienti obdrží příbalovou informaci v českém jazyce v rámci očkování od lékaře, dále je k dispozici ke stažení zde:

Oddělení koordinace odborných činností

23. 3. 2020