Upozornění pro žadatele o cenu a úhradu

SÚKL informuje žadatele o stanovení, změnu a zrušení výše a podmínek úhrady a/nebo maximální ceny výrobce o nových verzích formulářů k 8. 10. 2012.  

Dne 8. 10. 2012 budou na stránkách www.sukl.cz zveřejněny aktualizované verze formulářů pro stanovení, změnu a zrušení výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění a/nebo maximální ceny výrobce.

Ve verzích platných od 8. 10. 2012 dojte k těmto úpravám: 

  • Změna v části 1.3.3. a 1.3.4. formulářů - pokud přípravek není v dané zemi EU obchodován, žadatel zatrhne „Neobchodován“. U ostatních zemí je nutné vyplnit všechny požadované údaje o ceně výrobce a/nebo úhradě.
  • Odstranění chyby ve formuláři pro žádost o změnu při podání žádosti i pro jinou velikost balení a/nebo sílu léčivého přípravku.
  • Úprava formátu některých polí.

Upozorňujeme, že v pondělí 8. 10. 2012 v době mezi 9:00 a 12:00 hod budou z důvodu testování tyto formuláře na webových stránkách SÚKL nedostupné.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů a případných potíží při vyplňování elektronických formulářů se prosím obracejte na informační středisko na tel. čísle 272 185 333 nebo e-mailu infs@sukl_cz.

Děkujeme za pochopení.

 

Tiskové a informační oddělení
4. 10. 2012