Upozornění pro žadatele o cenu a úhradu

Změna ve formulářích žádostí o cenu a úhradu.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje žadatele o změně ve formulářích žádostí o stanovení/změnu výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely a to v části 1.3.3. Cena výrobce a úhrada v EU a v části 1.3.4. Cena výrobce nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely v ČR, resp. v členských státech EU.

Tyto části byly rozšířeny o volbu možností:

  • 1.3.3.1. LP/PZLÚ v EU neobchodován (respektive 1.3.4.1. LP/PZLÚ v EU neobchodován)
  • 1.3.3.2. LP/PZLÚ v EU obchodován (respektive 1.3.4.2. LP/PZLÚ v EU obchodován)

 Pokud přípravek není obchodován v žádné zemi EU, žadatel zvolí zatržením možnost 1.3.3.1. LP/PZLÚ v EU neobchodován (respektive 1.3.4.1. LP/PZLÚ v EU neobchodován), čímž potvrdí neobchodovanost přípravku ve všech zemích EU a není již nutné tento údaj vyplňovat samostatně u každé jednotlivé země EU.

Pokud je přípravek v zemích EU obchodován, žadatel zvolí zatržením možnost 1.3.3.2. LP/PZLÚ v EU obchodován (respektive 1.3.4.2. LP/PZLÚ v EU obchodován). Zobrazí se přehled všech zemí EU. Pokud daný přípravek není v dané zemi obchodován, žadatel zatrhne „Neobchodován“. U ostatních zemí vyplní všechny požadované údaje o ceně výrobce a/nebo úhradě.
V souvislosti s touto změnou formulářů byly upraveny i příslušné pokyny pro jejich vyplnění.

 Sekce cenové a úhradové regulace
3.1.2013