Upozornění na zrušení předběžného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Suboxone

SÚKL upozorňuje na zrušení předběžného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno dne 11. 1. 2019 pod č.j. MZDR 1656/2019-3/FAR za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j. MZDR 1656/2019-7/OLZP dne 5. 2. 2019, kterým se zrušuje předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 1656/2019-3/FAR dne 11. 1. 2019, které zakazovalo užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivý přípravek:

  • SUBOXONE 8MG/2MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL 0027903.

Toto opatření bylo vydáno vzhledem ke skutečnosti, že pominul důvod, pro který bylo předběžné opatření obecné povahy ze dne 11. 1. 2019, č.j. MZDR 1656/2019-3/FAR, vydáno. Opatření nabývá účinnosti 15 dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení na úřední desce: 5. 2. 2019).

 

Oddělení správné distribuční praxe

6. 2. 2019

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Suboxone, 14.01.2019

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...