Upozornění na zrušení části opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Taflotan

SÚKL upozorňuje na zrušení části opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno dne 4. 1. 2019 pod č.j. MZDR 52641/2018-5/FAR za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j. MZDR 52641/2018-8/OLZP dne 5. 4. 2019, kterým se zrušuje zákaz distribuce léčivého přípravku TAFLOTAN 15MCG/ML ORH GTT SOL MDC 90X0,3ML, kód SÚKL 0136003 do zahraničí. Toto opatření bylo vydáno vzhledem ke skutečnosti, že pominul důvod, pro který bylo předběžné opatření obecné povahy ze dne 4. 1. 2019, č.j. MZDR 52641/2018-5/FAR, vydáno. Opatření nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení na úřední desce: 5. 4. 2019).

Zákaz užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivý přípravek: TAFLOTAN 15MCG/ML ORH GTT SOL MDC 90X0,3ML, kód SÚKL 0136003, byl vydán v rámci opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR pod č.j.: MZDR 52641/2018-5/FAR dne 4. 1. 2019.

Oddělení správné distribuční praxe

8. 4. 2019

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Privigen a Taflotan, 08.01.2019

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...