Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Ospolot a Orfiril

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 26547/2018-5/FAR dne 3. 7. 2018, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivý přípravek:

  • OSPOLOT 200MG TBL FLM 50 PE, kód SÚKL: 0203120,
  • ORFIRIL LONG 150 MG 150MG CPS PRO 50 II, kód SÚKL: 0198664,
  • ORFIRIL LONG 300 MG 300MG CPS PRO 50 II, kód SÚKL: 0198667.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do jeho zrušení.

 

Oddělení správné distribuční praxe

3. 7. 2018

Aktualizace:

Léčivé přípravky OSPOLOT 200MG TBL FLM 50 PE, kód SÚKL: 0203120, ORFIRIL LONG 150 MG 150MG CPS PRO 50 II, kód SÚKL: 0198664, ORFIRIL LONG 300 MG 300MG CPS PRO 50 II, kód SÚKL: 0198667 byly dne 2. 11. 2018 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Oddělení správné distribuční praxe

5. 11. 2018