Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Budenofalk a Salofalk

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 25530/2018-3/FAR dne 3. 7. 2018, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivý přípravek:

  • BUDENOFALK 3MG CPS ETD 100, kód SÚKL: 0064787,
  • BUDENOFALK UNO 9MG GRA ENT 30, kód SÚKL: 0158943,
  • SALOFALK 1G ČÍPKY 1G SUP 30, kód SÚKL: 0140082,
  • SALOFALK 500 500MG SUP 30, kód SÚKL: 0075569.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do jeho zrušení.

 

Oddělení správné distribuční praxe

3. 7. 2018

 

Aktualizace:

Léčivé přípravky  BUDENOFALK 3MG CPS ETD 100, kód SÚKL: 0064787, BUDENOFALK UNO 9MG GRA ENT 30, kód SÚKL: 0158943, SALOFALK 1G ČÍPKY 1G SUP 30, kód SÚKL: 0140082, SALOFALK 500 500MG SUP 30, kód SÚKL: 0075569 byly dne 31. 10. 2018 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Oddělení správné distribuční praxe

2. 11. 2018