Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Cervarix

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 13392/2018-4/FAR dne 10. 4. 2018, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivý přípravek:

  • CERVARIX INJ SUS ISP 1x0,5ML + 1J, kód SÚKL 0029163.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do jeho zrušení.


Oddělení správné distribuční praxe

11. 4. 2018

Aktualizace:

Léčivý přípravek CERVARIX INJ SUS ISP 1x0,5ML + 1J, kód SÚKL 0029163 byl dne 14. 11. 2018 umístěn na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Oddělení správné distribuční praxe

16. 11. 2018