Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Entizol

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 4404/2018-3/FAR dne 8. 2. 2018, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivý přípravek:

  • ENTIZOL 500MG VAG TBL 10, kód SÚKL 0002430.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do jeho zrušení.

 

Oddělení správné distribuční praxe

9. 2. 2018

Aktualizace:

Léčivý přípravek ENTIZOL 500MG VAG TBL 10, kód SÚKL 0002430 byl dne 26. 10. 2018 umístěn na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Oddělení správné distribuční praxe

2. 11. 2018