Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Antabus

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 4421/2018-2/FAR dne 6. 2. 2018, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivý přípravek:

  • ANTABUS 400MG TBL EFF 50, kód SÚKL 0128705.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do jeho zrušení.


Oddělení správné distribuční praxe

7. 2. 2018