Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Keppra

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 11538/2019-3/OLZP dne 15. 3. 2019, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • KEPPRA 250MG TBL FLM 50, kód SÚKL 0025829,
  • KEPPRA 500MG TBL FLM 50, kód SÚKL 0025835,
  • KEPPRA 500MG TBL FLM 100, kód SÚKL 0025837,
  • KEPPRA 1000MG TBL FLM 50, kód SÚKL 0025849.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 11538/2019-4/OLZP. (Předběžné opatření bylo vyvěšeno dne 15. 3. 2019).

 

Oddělení správné distribuční praxe

20. 3. 2019

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Keppra, 12.04.2019

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...