Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Antabus

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 45585/2018-2/FAR dne 2. 11. 2018, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • ANTABUS 400MG TBL EFF 50, kód SÚKL 0128705.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 45585/2018-3/FAR.

Oddělení správné distribuční praxe

7. 11. 2018

 

Aktualizace:

Dne 28. 11. 2018 bylo vydáno opatření obecné povahy č.j. MZDR 45585/2018-4/FAR, kterým se v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech zakazuje distribuce léčivého přípravku ANTABUS 400MG TBL EFF 50, kód SÚKL 0128705 do zahraničí. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR, nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá účinnosti předběžné opatření obecné povahy č.j.: MZDR 45585/2018-2/FAR ze dne 2. 11. 2018.

Oddělení správné distribuční praxe

3. 11. 2018