Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Subutex, Subuxone

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 32903/2018-3/FAR dne 10. 8. 2018, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivý přípravek:

  • SUBUTEX 2MG TBL SLG 7, kód SÚKL: 0176504,
  • SUBUTEX 8MG TBL SLG 7, kód SÚKL: 0176506,
  • SUBOXONE 8MG/2MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL: 0027903,
  • SUBOXONE 2MG/0,5MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL: 0027900.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do jeho zrušení.

Oddělení správné distribuční praxe

10. 8. 2018

 

Aktualizace: 

Výše uvedené léčivé přípravky byly dne 6. 12. 2018 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Výše uvedené opatření bylo ke dni 6. 12. 2018 zrušeno.

Oddělení správné distribuční praxe

7. 12. 2018