Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Subutex, Subuxone

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 32903/2018-3/FAR dne 10. 8. 2018, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivý přípravek:

  • SUBUTEX 2MG TBL SLG 7, kód SÚKL: 0176504,
  • SUBUTEX 8MG TBL SLG 7, kód SÚKL: 0176506,
  • SUBOXONE 8MG/2MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL: 0027903,
  • SUBOXONE 2MG/0,5MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL: 0027900.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do jeho zrušení.

Oddělení správné distribuční praxe

10. 8. 2018