Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Flixotide

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 16343/2018-4/FAR dne 26. 4. 2018, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivý přípravek:

  • FLIXOTIDE 50 INHALER N 50MCG/DÁV INH SUS 120DÁV, kód SÚKL 0095604.     

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do jeho zrušení.

 

Oddělení správné distribuční praxe

27. 4. 2018

Aktualizace:

Výše uvedený léčivý přípravek byl dne 17. 1. 2019 umístěn na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Oddělení správné distribuční praxe

21. 1. 2019