Upozornění na plánovanou aktualizaci datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ

SÚKL informuje o úpravě datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ v souvislosti se stanovením  čtvrté a další úhrady.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv připravuje úpravu datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ, jejíž platnost bude od 1.10.2019 s ohledem na vydání rozhodnutí o stanovení další v pořadí již čtvrté úhradě vysoce inovativního léčivého přípravku

Z důvodu potřeby rozšíření počtu polí úhrad v datovém rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ (dále jen „SCAU“) za účelem zveřejnění dalších stanovených úhrad vysoce inovativních léčivých přípravků (dále jen „VILP“) v pořadí 4 a výše bylo přijato technické řešení, které zahrnuje:

1. Úpravu datového rozhraní SCAU spočívající v doplnění údaje o počtu úhrad každého LP/PZLÚ s využitím numerického rezervního pole RP17 (sloupec č. 100) s následujícím označením

č.

P/N

Označení

Typ

Velikost

Název

Popis

100

N

POC_UHR

N

13,4

Počet úhrad

Celkový počet stanovených úhrad LP/PZLÚ

 

2. Publikaci dalších úhrad v pořadí 4 a více v samostatném číselníku (pracovní název UHR4+) s vlastním datovým rozhraním navrženým pouze pro VILP v dočasné nebo trvalé úhradě.

Tento samostatný číselník UHR4+ bude navázán s číselníkem SCAU systémem (1:n) přes kód SÚKL a přípravek v něm bude uveden tolikrát, kolik úhrad v pořadí 4 a více bude mít stanoveno.

Oba soubory číselníku SCAU (UHR1 až UHR3 a UHR4+) budou vydávány současně ve shodě s legislativou, a to jako dva samostatné soubory v XLS i TXT podobě.

Celkový počet úhrad se bude v SCAU uvádět v celých číslech od hodnoty <1>.

Datové rozhraní SCAU používá i číselník Seznamu léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění, v tomto číselníku bude v poli „Počet úhrad“ uvedena hodnota <0>.

Spolu s těmito změnami dojde také k úpravě stávajících pomocných číselníků LIM s rozšířením na další úrovně úhrad a k doplnění číselníků DETIND pro úhrady v pořadí 4 a více.

Při vydávání návrhu SCAU budou v souvislosti s touto úpravou nově vydávány další soubory pro přírůstkové a úbytkové změny proti předchozímu SCAU dle samostatného číselníku UHR4+, včetně dalších souborů publikovaných spolu s řádným SCAU, které se budou týkat změn úhrad a změn v indikačních omezeních pro úhrady v pořadí 4 a výše.

Navržené technické řešení publikace dalších úhrad v SCAU bylo prezentováno, projednáno a schváleno na jednání Komise pro metodiku dne 27.6.2019.

V testovacích souborech níže je znázorněno zobrazení léčivého přípravku s celkově šesti stanovenými úhradami.

Případné dotazy můžete směřovat na adresu scau@sukl_cz, do předmětu e-mailu uveďte UHR4+.

Sekce cen a úhrad

16.7.2019