Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Keppra

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 11538/2019-5/OLZP dne 9. 4. 2019, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • KEPPRA 250MG TBL FLM 50,kód SÚKL 0025829,
  • KEPPRA 500MG TBL FLM 50, kód SÚKL 0025835,
  • KEPPRA 500MG TBL FLM 100, kód SÚKL 0025837,
  • KEPPRA 1000MG TBL FLM 50, kód SÚKL 0025849.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 9. 4. 2019).

Oddělení správné distribuční praxe

12. 4. 2019

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Keppra, 21.03.2019

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...