Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Valsacor

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 47207/2018-4/FAR dne 5.12. 2018, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • VALSACOR 160MG TBL FLM 28, kód SÚKL: 0125595
  • VALSACOR 160MG TBL FLM 84, kód SÚKL: 0125598
  • VALSACOR 320MG TBL FLM 28, kód SÚKL: 0156897
  • VALSACOR 80MG TBL FLM 28, kód SÚKL: 0125589
  • VALSACOR 80MG TBL FLM 84, kód SÚKL: 0125592

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR. Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá účinnosti předběžné opatření obecné povahy č.j.: MZDR 47207/2018-2/FAR ze dne 13.11. 2018.

 

Oddělení správné distribuční praxe

7. 12. 2018