Upozornění na léčivé přípravky Modafinil, Modvigil, Waklert, Artvigil, které nesmí být nadále uváděny do oběhu v ČR

SÚKL s ohledem na § 98 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, upozorňuje na léčivé přípravky Modafinil, Modvigil, Waklert, Artvigil, které nesmí být nadále uváděny do oběhu v ČR.  

SÚKL při pravidelném monitorování internetového prostředí zjistil, že na webových stránkách www.modafinil.cz dochází k nabízení nelegálních léčivých přípravků Modafinil, Modvigil, Waklert, Artvigil.

SÚKL upozorňuje širokou odbornou i laickou veřejnost na to, že:

Léčivé přípravky Modafinil, Modvigil, Waklert, Artvigil nesmí být nadále uváděny do oběhu, jelikož nesplňují zákonné požadavky na původ a není zajištěna jejich jakost, účinnost a bezpečnost podle právních předpisů platných v České republice. Jedná se o nelegální, neregistrované léčivé přípravky, neodpovídající požadavkům zákona o léčivech.

Na jejich výrobě, distribuci a dalším zacházení se pravděpodobně také podílely subjekty které nejsou k dané činnosti oprávněny.

Na základě zjištěných porušení jednotlivých ustanovení zákona o léčivech bylo s dotčeným subjektem zahájeno přestupkového řízení a bylo vydáno předběžné opatření v rozsahu zdržení se nabízení neregistrovaných léčivých přípravků Modafinil, Modvigil, Waklert, Artvigil za účelem zásilkového výdeje, zdržení se uvádění nelegálních, neregistrovaných léčivých přípravků na trh a zdržení se jakéhokoliv zacházení s uvedenými nelegálními léčivými přípravky.

Sekce dozoru

12.11.2018