Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - ALVESCO

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalšího léčivého přípravku na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivý přípravek:

  • ALVESCO INHALER 160MCG/DÁV INH SOL PSS 60DÁV, kód SÚKL 0245188,
byl opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, Č. j.: MZDR 39606/2020-3/OLZP, ze dne 13. 10. 2020 umístěn na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
Opatření obecné povahy bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 13. 10. 2020 a nabylo účinnosti dnem 14. 10. 2020.
Oddělení správné distribuční praxe
14. 10. 2020