Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - ELIQUIS

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalšího léčivého přípravku na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivé přípravky:

  • ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 20, kód SÚKL 0168326,
  • ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 60X1, kód SÚKL 0168328,
  • ELIQUIS 5MG TBL FLM 60, kód SÚKL 0193745,
  • ELIQUIS 5MG TBL FLM 168, kód SÚKL 0193747,
  • ELIQUIS 5MG TBL FLM 28, kód SÚKL 0210108
byly opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, Č. j.: MZDR 24690/2020-3/OLZP, ze dne 9. 7. 2020 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
Opatření obecné povahy bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 9. 7. 2020 a nabylo účinnosti dnem 10. 7. 2020.
Oddělení správné distribuční praxe
10. 7. 2020