Stanovení maximálních cen a stanovení výše a podmínek úhrad léčivých přípravků/PZLÚ

V roce 2007 pořádal Státní ústav pro kontrolu léčiv semináře na téma - Stanovení maximálních cen a stanovení výše a podmínek úhrad léčivých přípravků/PZLÚ.  

Jednotlivé prezentace jsou k dispozici - Přehled seminářů v roce 2007