Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů

Za účelem sjednocení terminologie zpracovávají státy, které jsou signatáři Úmluvy o vypracování Evropského lékopisu, standardní názvy lékových forem, způsobů podání a typů obalů léčiv v národních jazycích. Koordinaci této práce zajišťuje pracovní skupina Evropského direktorátu pro jakost léčiv (EDQM) nazvaná Standard Terms a dohodnuté názvy jsou uveřejněny na webové stránce ve třech kategoriích:

  • platné termíny schválené pro použití (Current);
  • termíny nahrazené novými platnými termíny (Deprecated);
  • termíny pro použití neschválené (Rejected).

Tabulka X uvádí jen termíny schválené pro použití, jejich překlady do češtiny připravuje pracovní skupina Lékopisné komise MZ CR.

 

 

Zkratky v samostatném sloupci se uvádějí pro účely SÚKL.

 

Sekce registrací
31. 5. 2013 (aktualizace 23. 8. 2019)

Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů, 15.02.2016

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání aktualizované tabulky X, ve které dochází kromě přidání nových termínů rovněž k úpravě některých stávajících zkratek lékových...