Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání aktualizované tabulky X, ve které dochází kromě přidání nových termínů rovněž k úpravě některých stávajících zkratek lékových forem.  

V souvislosti s každoroční aktualizací Tabulky X - Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů dochází v letošním roce nejenom k přidání nových termínů, ale i k úpravě některých zkratek lékových forem zavedených pro účely SÚKL tak, aby zkratka odpovídala popisu lékové formy.

Příklady změn:

  • Odstranění cesty podání ze zkratky lékové formy, pokud není součástí názvu lékové formy, např. POR CPS DUR→CPS DUR, POR GRA SIR→GRA SIR
  • Změna pořadí zkratek, např. FLM BUC→BUC FLM, TBL SLG→SLG TBL, INH VAP EML→INH EML VAP
  • Změna zkratky vyjadřující danou lékovou formu, např. POR PSO LQF→POR PLQ SOL
  • Upřesnění odpovídající popisu lékové formy, např. INH PLV CPS→INH PLV CPS DUR, BAL→ADT BAL

V dolní části článku se nachází 2 přehledy lékových forem a jejich zkratek (Tabulka X, část 1a - základní názvy a Tabulka X, část 5 - kombinované názvy), kde je v posledním sloupci uvedena původní zkratka v případě, že došlo k její změně.

Návazně dojde ke změně dotčených položek v databázi léčivých přípravků SÚKL, aby se na vydávaná rozhodnutí/usnesení/sdělení/vyrozumění generovala pouze zkratka lékové formy odpovídající popisu.

 

 

Sekce registrací

15. 2. 2016

Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů, 16.05.2018

Terminologie ke standardním názvům lékových forem, způsobům podání a typům obalů léčiv v národních jazycích.